Kontakt


Z bezpečnostných a protispamových dôvodov sú mejlové adresy na tejto stránke zobrazené ako obrázky. Zapnite si ich zobrazovanie, prosím.

Ak viete presne, koho chcete kontaktovať, použite adresu v tvare

 

Ak neviete krstné meno alebo chcete zistiť, či taká adresa na Marcinek.sk existuje, pošlite správu na

 

Vaša správa bude preposlaná adresátovi a ten vás bude kontaktovať priamo zo svojej mejlovej schránky.

Contact


For security and anti-spam reasons all e-mail addresses on this page show as images. Please turn on loading images.

If you know exactly who you want to contact, use the address in the simple form

If you are not sure who to contact or want to inquire if such address exists, send a message to 

Your message will be forwarded to respective recipient(s) who will get back to you from his/her e-mail account.HOME PAGE (Marcinek.sk)