Presque Isle River je riekou s najväčším povodím v pohorí Porcupine Mountains. Tečie na západnom okraji pohoria a v skalnatom podloží stihla vyhĺbiť neobvyklé tvary. Nízka hladina rieky nám vyhovovala, lebo sme sa mohli poprechádzať po skalnatom dne a obzrieť si  vyhladené skalné útvary.

Cestou popri rieke smerom k ústiu nás sprevádzala rodinka chocholatých, kačke podobných vtákov (foto 6). Bolo poučné sledovať ich taktiku zdolávania kaskád a vodopádov - bola úspešná, lebo s nami doplávali až do jazera Superior.

Foto 7 urobila Donna s komentárom "posledná fotka pred tým ako Tibora stiahne voda" :)

Foto 8-10 sú hladké kaskády pred ústím do jazera a na 11-ke prechádza Katka hompáľajúcim sa mostom zaveseným na lanách. 

Niekoľko desiatok, možno sto metrov od ústia sa rieka rozdeľuje na dve časti. Prvý sa do jazera vlieva veľmi prudko - na fotke 13 bojuje Tibor s jej silným prúdom. Na fotke 14 je to isté miesto zo satelitu a vidno že prúd je naozaj úctyhodný. Na poslednej fotke je druhé, pokojnejšie ústie. Na satelitnej fotke vidno ako ide odtiaľ akási tmavá voda, no dole to vôbec tak nevyzeralo. Voda jazera bola priezračná ako sklo a tá ktorá pritekala z Presque Isle River bola iba prifarbená do žlta, bez straty priezračnosti.

12 - Kým si Tibor vychutnával prvé chvíle v čistučkej vode jazera Superior a Katka ho fotila, Craig naberal prírodnú energiu. 

           

www.Marcinek.sk |