Poslený deň, pred cestou na východ Pictured Rocks, sme sa rozhodli absolvovať plavbu loďou. Sú dve zásadne odlišné trasy - jedna vedie tesne popri útesoch, okolo oblúkov a jaskýň a poskytuje (vraj) úchvatný pohľad na skaly zdola. Druhá trasa vedie k trom miestam, kde sa nachádzajú vraky stroskotaných lodí a dajú sa preskúmať cez priezračnú vodu jazera Superior a  sklenené dno lode.

Vzhľadoom na časový rozvrh plavieb sme si vybrali druhú možnosť a neoľutovali sme. Každý vrak sme prechádzali 3x, takže bolo dosť času lode si obzrieť a vypočuť si podrobný komentár o histórii a popis častí, na ktoré sme sa práve pozerali.

Fotky 2-4 ukazujú škuner Bermuda, ktorý sa potopil pri Grand Islande v októbri 1870 a pochoval troch ľudí. Fotka 3 je urobená cez sklenené dno lode, 2 a 4 sú z paluby. Aj keď sa na fotke 4 možno zdá, že loď leží tesne- tesne pod hladinou, jej paluba je ponorená viac než 3 a pol metra. Voda jazera Superior je mimoriadne priezračná.

Aj zvyšné dve lode boli zaujímavé - nákladná loď Hermann Hettler (šla ku dnu v 1926-tom)  niesla (aj) železnú rudu, ktorá je rozsypaná okolo a zlatým klincom prehliadky je kapitánová kúpeľňa s vaňou a záchodom, ktoré si stále ležia na dne takých 15 m pod hladinou. Hettler stroskotal pri náraze na útes; naša loď (majúc menší ponor) našla na ten istý útes aby nám ukázali, čo spôsobilo skazu Hettlera.

Na fotke 5 je majestátny orol, okolo ktorého sme sa plavili. Katka pri pohľade cez ďalekohľad ostala vcelku ohúrená jeho veľkosťou, fotiak robil čo mohol :) .

 Fotka 6 je pohľad z vtáčej perspektívy. Loď je práve nad Bermudou (foto je z ich webstránky).

             

www.Marcinek.sk |